chương trình đào tạo Kỹ năng chăm sóc và dịch vụ khách hàng

Kỹ Năng Chăm Sóc Và Dịch Vụ Khách Hàng

Thông tin

Mỗi người ở mỗi vị trí khác nhau đểu đảm nhiệm một công việc nhất định mà thiếu họ thì cả cỗ máy không thể hoạt động.
Mỗi một công ty tồn tại đều thực hiện một sứ mệnh nhất định!
Sứ mệnh đó trả lời cho câu hỏi:
Công ty phục vụ ai?
Công ty phục vụ cái gì?


Những nhân viên bán hàng có vai trò gì trong quá trình thực thi sứ mệnh đó?
Mỗi người ở mỗi vị trí khác nhau đểu đảm nhiệm một công việc nhất định mà thiếu họ thì cả cỗ máy không thể hoạt động.
Nếu ví mỗi công ty như một cơ thể, ban lãnh đạo như thể bộ não điều hành cả doanh nghiệp, mỗi một bộ phận sẽ đảm trách các nhiệm vụ khác nhau. Nếu thiếu đi một trong các bộ phận thì ta không thể có một cơ thể hoàn hảo.
Giao dịch viên giống như những giác quan. Những giác quan này hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

  • Thấu hiểu khách hàng;
  • Nhận thức đúng về vài trò, vị trí và trách nhiệm của mình
  • Tái định vị để xuất sắc trong công việc phụng sự khách hàng
  • Quản trị hành vi trong giao tiếp ứng xử
  • Lắng nghe và hồi đáp khách hàng hiệu quả;
  • Có kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Có tư duy dịch vụ.

 

Thấu hiểu bản thân và khách hàng

Tái định vị, dịch chuyển tư duy dịch vụ sang phụng sự

Tâm thế, thái độ và ứng xử hiệu quả

Quản trị hành vi giao tiếp

Kỹ năng giải quyết vấn đề xung đột với khách hàng

Văn phòng Tâm Việt Nha Trang

Địa chỉ: STH 18.18, Đường 8E, Khu đô thị Hà Quang 2, Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Hotline0913 000 845

Điện thoại:(0258) 654 2234

Email: tamvietnhatrang.cskh@gmail.com

GỬI TIN NHẮN