LỊCH CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG
( Lớp học trực tiếp tại trung tâm)

STT KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN THỜI LƯỢNG KHAI GIẢNG PHÍ (ĐỒNG) TÌM HIỂU CHI TIẾT
1 Tự tin vào lớp một 5 – 6 tuổi Sáng thứ 7

(8h-10h30)

12 buổi 5/3/2022 1.895.000 Bấm vào đây
2

 

Kỹ năng trình bày

 

HS lớp 1,2 Tối thứ 7

(19h – 20h30)

10 buổi 5/3/2022 1.300.000 Bấm vào đây
HS lớp 3,4,5 Chiều thứ 6

(14h – 15h30)

10 buổi 4/3/2022 1.300.000 Bấm vào đây
Chiều thứ 7

(14h – 15h30)

10 buổi 5/3/2022 1.300.000 Bấm vào đây
3 Sơ đồ tư duy HS lớp 3,4,5 Chiều thứ 6

(16h – 17h30)

10 buổi 4/3/2022 1.300.000 Bấm vào đây
Chiều thứ 7

(16h – 17h30)

10 buổi 5/3/2022 1.300.000 Bấm vào đây
4 Kỹ năng

thuyết trình

HS cấp 2,3 Tối thứ 6

(19h – 20h30)

10 buổi 4/3/2022 1.300.000 Bấm vào đây