LỊCH CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG
( Lớp học tại trung tâm + trại hè)

ĐỘ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ/1 KHÓA

(đồng)

TÌM HIỂU CHI TIẾT

5 6

tuổi

Tự tin vào

lớp Một

(12 buổi)

7/7 7/7

14/8/2021

8h00 – 10h30

Sáng thứ 4, 7

1.895.000 Bấm vào đây
6 11 tuổi Tự bảo vệ bản thân

(12 buổi)

13/7 13/7

19/8/2021

9h30 – 11h

Sáng thứ 3, 5

890.000 Bấm vào đây
Chương trình

đặc biệt

( 12 buổi)

12/7 12/7

20/8/2021

7h30 – 11h

Sáng thứ 2, 6

2.160.000 Bấm vào đây
13/7 13/7

19/8/2021

14h – 17h30

Chiều thứ 3, 5

2.160.000 Bấm vào đây
Tự tin giao tiếp

(12 buổi)

13/7 13/7

19/8/2021

7h30 – 9h

Sáng thứ 3, 5

890.000 Bấm vào đây
Tự tin thuyết trình

(12 buổi)

12/7 12/7

20/8/2021

16h – 17h30

Chiều thứ 2, 6

890.000 Bấm vào đây
13 18 tuổi Trại hè

Chinh phục bản thân

19/7 19/7

23/7/2021

4 ngày 3 đêm 3.295.000 Bấm vào đây
12 – 16 tuổi Trại hè

Kỹ năng sinh tồn

26/7 26/7

30/7/2021

5 ngày 4 đêm 3.895.000 Bấm vào đây
8 11 tuổi Trại hè

Kỹ năng sinh tồn

2/8 2/8

6/8/2021

5 ngày 4 đêm 3.895.000 Bấm vào đây

 

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG
 (Chương trình dã ngoại + chương trình chuyên đề)

HÌNH THỨC ĐỘ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN THỜI LƯỢNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU CHI TIẾT

Dã ngoại

6 – 16

tuổi

Dã ngoại

đồng quê Hoa Thành

7/7 7h30 – 16h 370.000 đồng Bấm vào đây

6 – 15

tuổi

Trải nghiệm

làm bánh mì

14/7 7h30 – 11h 230.000 đồng Bấm vào đây
Trải nghiệm

làm bánh mì

14/7 14h – 17h30 230.000 đồng Bấm vào đây
Trải nghiệm

làm bánh pizza

24/7 14h – 17h30 230.000 đồng Bấm vào đây
7 – 16

tuổi

Khám phá vũ trụ 11/8 7h30 – 11h 270.000 đồng Bấm vào đây
Khám phá vũ trụ 11/8 7h30 – 11h 270.000 đồng Bấm vào đây
Chuyên đề 12 – 15 tuổi Giáo dục giới tính 10/7 14h – 17h 220.000 đồng Bấm vào đây
12 – 17 tuổi Tài chính thông minh 17/7 14h – 17h 220.000 đồng Bấm vào đây
6 – 11 tuổi Phòng tránh

xâm hại & bắt cóc

31/7 14h – 17h 220.000 đồng Bấm vào đây
14 – 18 tuổi Khám phá bản thân 14/8 8h – 17h 495.000 đồng Bấm vào đây