LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

ĐỘ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ /1 KHÓA

TÌM HIỂU

CHI TIẾT

5 – 6 tuổi TỰ TIN VÀO LỚP MỘT 6/6/2021 6/6 – 22/8/2021

(12 buổi)

Sáng Chủ nhật

( 8h – 10h30)

1.895.000 đồng Bấm vào đây
6 – 11 tuổi CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 31/5/2021 31/5 – 12/8/2021

(22 buổi)

Sáng thứ 2, 6

(7h30 – 11h)

3.480.000 đồng Bấm vào đây
01/06/2021 1/6 – 12/8/2021

(22 buổi)

Chiều thứ 3,5

(14h – 17h30)

3.480.000 đồng Bấm vào đây
TỰ BẢO VỆ

BẢN THÂN

01/06/2021 1/6 – 12/8/2021

(22 buổi)

Sáng thứ 3,5

(9h30 – 11h)

1.640.000 đồng Bấm vào đây
TỰ TIN

THUYẾT TRÌNH

2/6/2021 2/6/ – 14/08/2021

(22 buổi)

Sáng thứ 4,7

(8h – 9h30)

1.640.000 đồng Bấm vào đây
TỰ TIN

GIAO TIẾP

01/06/2021 1/6 – 12/8/2021

(22 buổi)

Sáng thứ 3,5

(7h30 – 9h)

1.640.000 đồng Bấm vào đây
12 – 16 tuổi KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH THẾ KỶ 21 14/06/2021 14/06– 31/07/2021

(14 buổi)

Chiều thứ 2,6

(14h30 – 16h30)

1.500.000 đồng Bấm vào đây

LỊCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ

ĐỘ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ /1 KHÓA TÌM HIỂU

CHI TIẾT

8 – 11 tuổi KỸ NĂNG

SINH TỒN

8/6/2021 08/06 – 12/06/2021 5 ngày 4 đêm 3.895.000 đồng Bấm vào đây
KỸ NĂNG

SINH TỒN

2/8/2021 02/08 – 06/08/2021 5 ngày 4 đêm 3.895.000 đồng Bấm vào đây
12 – 16 tuổi KỸ NĂNG

SINH TỒN

1/6/2021 1/6 – 5/6/2021 5 ngày 4 đêm 3.895.000 đồng Bấm vào đây
13 – 18 tuổi CHINH PHỤC BẢN THÂN 27/05/2021 27/05– 30/05/2021 4 ngày 3 đêm 3.295.000 đồng Bấm vào đây
CHINH PHỤC BẢN THÂN 14/6/2021 14/6 – 17/6/2021 4 ngày 3 đêm 3.295.000 đồng Bấm vào đây

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI

ĐỘ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN THỜI LƯỢNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU

CHI TIẾT

6 – 16 tuổi DÃ NGOẠI ĐỒNG QUÊ HOA THÀNH 19/6/2021 7h – 16h 370.000 đồng Bấm vào đây
7 – 14 tuổi TRẢI NGHIỆM LÀM MỘC 30/6/2021 7h30 – 11h 230.000 đồng Bấm vào đây
TRẢI NGHIỆM LÀM MỘC 30/6/2021 14h – 17h30 230.000 đồng Bấm vào đây
6 – 16 tuổi DÃ NGOẠI ĐỒNG QUÊ MEMENTO 7/7/2021 7h – 16h 370.000 đồng Bấm vào đây
 7 – 11 tuổi KHÁM PHÁ VŨ TRỤ 14/7/2021 7h30 – 11h 250.000 đồng Bấm vào đây
12 – 16 tuổi KHÁM PHÁ VŨ TRỤ 14/7/2021 14h – 17h30 250.000 đồng Bấm vào đây
6 – 14 tuổi TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH MÌ 28/7/2021 7h30 – 11h 230.000 đồng Bấm vào đây
TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH MÌ 28/7/2021 14h – 17h30 230.000 đồng Bấm vào đây
6 – 16 tuổi DÃ NGOẠI TRANG TRẠI HỒ CÂY SUNG 7/8/2021 7h – 16h 370.000 đồng Bấm vào đây
6 – 16 tuổi DÃ NGOẠI NHÂN TÂM 18/8/2021 7h – 16h 370.000 đồng Bấm vào đây

 

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ ( Cấp 2)

ĐỘ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN THỜI LƯỢNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU

CHI TIẾT

12 – 15 tuổi GIÁO DỤC GIỚI TÍNH 23/6/2021 8h – 11h30 220.000 đồng Bấm vào đây
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH 11/8/2021 8h – 11h30 220.000 đồng Bấm vào đây
12 – 17 tuổi TÀI CHÍNH THÔNG MINH 21/7/2021 8h – 11h30 220.000 đồng Bấm vào đây
14 – 18 tuổi KHÁM PHÁ BẢN THÂN 3/7/2021 8h – 17h 495.000 đồng Bấm vào đây
KHÁM PHÁ BẢN THÂN 14/8/2021 8h – 17h 495.000 đồng Bấm vào đây