Tâm Việt Nha Trang là thành viên thuộc Tâm Việt Group. Với niềm đam mê và khát khao giúp mọi thành viên trong xã hội sống hạnh phúc và thành đạt, Tâm Việt Nha Trang luôn sát cánh cùng Tâm Việt Group kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình.

Sứ mệnh

Giúp mọi thành viên trong cộng đồng:

  • Tự tin.
  • Làm chủ kỹ năng để học tập, làm việc hiệu quả.
  • Khai sáng tiềm năng, khẳng định tài năng để sống hạnh phúc và thành đạt.

Tầm nhìn

Tâm Việt Nha Trang là tổ chức hàng đầu về đào tạo, huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng mềm tại Nha Trang – Khánh Hòa, nhằm giúp mọi người phát huy tối đa tiềm năng bản thân để sống hạnh phúc và thành đạt, cùng nhau xây dựng thế giới hoà bình, thịnh vượng.

Giá trị cốt lõi

  •  Yêu thương & Kỷ cương.
  • Hài hòa & trọng tâm hóa.
  • Tự lập & cùng tạo lập – Tiên phong & kiên định.
  • Cùng thể hiện & tiến bộ

Khẩu hiệu

“Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng tầm người Việt cao hơn.”

Tâm Việt Nha Trang

Địa chỉ: Số 52 Đường Lê Thành Phương,
Nha Trang, Khánh Hòa.
Hotline: 0913.000.845
Điện thoại: (058) 654 2234
Email: nhatrang @tamviet.edu.vn