công an

Vì vậy, nếu con bạn được rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông ngay từ khi còn nhỏ thì sẽ rất dễ dàng để hình thành thói quen hòa nhập trước đám đông, rèn luyện khả năng TỰ TIN VƯỢT TRỘI. (Lứa tuổi 4,5 tuổi đến bậc tiểu học là lứa tuổi dễ bắt chước, tiếp thu và thể hiện nhanh nhất).

Vì vậy, nếu con bạn được rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông ngay từ khi còn nhỏ thì sẽ rất dễ dàng để hình thành thói quen hòa nhập trước đám đông, rèn luyện khả năng TỰ TIN VƯỢT TRỘI. (Lứa tuổi 4,5 tuổi đến bậc tiểu học là lứa tuổi dễ bắt chước, tiếp thu và thể hiện nhanh nhất).

Vì vậy, nếu con bạn được rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông ngay từ khi còn nhỏ thì sẽ rất dễ dàng để hình thành thói quen hòa nhập trước đám đông, rèn luyện khả năng TỰ TIN VƯỢT TRỘI. (Lứa tuổi 4,5 tuổi đến bậc tiểu học là lứa tuổi dễ bắt chước, tiếp thu và thể hiện nhanh nhất)

GỬI TIN NHẮN