chương trình đào tạo Kỹ năng làm việc đồng đội

Tinh thần làm việc đồng đội

Thông tin

Hợp tác giải quyết vấn đề cần thiết cho bất cứ ai bất cứ tổ chức nào muốn phát triển bền vững. Chúng ta cần hợp tác với nhau mọi lúc, mọi nơi để đạt được mục tiêu cá nhân và mục tiêu tổ chức.

Trong thế giới thay đổi chóng mặt, chúng ta không thể làm mọi việc một mình. Hợp tác giải quyết vấn đề cần thiết cho bất cứ ai bất cứ tổ chức nào muốn phát triển bền vững. Chúng ta cần hợp tác với nhau mọi lúc, mọi nơi để đạt được mục tiêu cá nhân và mục tiêu tổ chức. Bởi vậy xây dựng một đội ngũ với kỹ năng làm việc đồng đội là vấn đề sống còn tối quan trọng đổi với mọi tổ chức.
Chương trình này giúp thành viên nhận thức rõ về tinh thần đồng đội, thay đổi phương thức hợp tác để phát huy tinh thần đồng đội, tạo nên một tập thể vững mạnh, phát triển bền vững.

Kết thúc chương trình, các thành viên sẽ có thể: – Xây dựng tinh thần đồng đội, đoàn kết cùng phát triển doanh nghiệp. – Sử dụng hiệu quả công cụ “Team Creativity” trong làm việc đồng đội – Trải nghiệm và vận dụng các kỹ năng làm việc đồng đội hiệu quả – Cùng cảm nhận không khí vui vẻ, bổ ích, gắn kết giữa các thành viên

 1. Xây dựng tâm thái & năng lượng đỉnh cao
  a. Tâm thái làm việc đồng đội
  b. Khởi tạo & duy trì năng lượng đỉnh cao để làm việc xuất sắc
 2. Phát huy tiềm năng để sống, học tập và làm việc hiệu quả
  a. Nguyên tắc hành động
  b. Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não)
  c. Học qua trải nghiệm d. Quy trình học kỹ năng
 3. Tinh thần đồng đội
  a. Khái niệm của đội và nhóm

  • i. Bài tập mô phỏng
  • ii. Trò chơi đồng đội

  b. Thế nào là đội cộng tác?
  c. Đội làm việc hiệu quả
  d. Phát triển tinh thần đồng đội hợp tác
  e. Các bước hình thành đội

  • i. Bài tập 3 cây
  • ii. Mô hình Tuckman.
 4. Đồng đội sáng tạo giải quyết vấn đề
  a. Khởi tạo ý tưởng
  b. Sơ đồ tư duy
  c. Tư duy tổng lực

  • i. Nguyên lý hoạt động
  • ii. Kỹ năng sử dụng 6 mũ tư duy
  • iii. Vận dụng “Đồng đội sáng tạo” để giải quyết vấn đề thực tế tại tổ chức

Văn phòng Tâm Việt Nha Trang

Địa chỉ: P14 – 52 Lê Thành Phương, Nha Trang 

Hotline0913 000 845

Điện thoại: (0258) 654 2234

Email: nhatrang @tamviet.edu.vn

GỬI TIN NHẮN